RAJMEDICA

Nowocześnie i kompleksowo

tel. 29 742 01 17; 602 455 964

SPIROMETRIA jest niezbędna do rozpoznania i kontroli efektów leczenia częstych chorób układu oddechowego: astmy i POChP. Przed przystąpieniem do badania spirometrycznego, pacjent wykonuje kilka głębokich wdechów. Ostatni głęboki wdech kończy się przyłożeniem ust do ustnika, połączonego specjalną rurką z aparatem spirometrycznym. Badanie polega na jak najszybszym wdmuchiwaniu do aparatu całego zapasu powietrza zawartego w płucach. Kolejne ruchy oddechowe są wykonywane zgodnie z zaleceniami osoby wykonującej badanie.

HOLTER CIŚNIENIOWY – całodobowe, automatyczne monitorowanie ciśnienia w celu  rozpoznania nadciśnienia tętniczego. Wskazane w przypadku, gdy pomiar ciśnienia w gabinecie jest niewystarczający.
Korzyści wynikające z wykonania badania:

 • Holter ciśnieniowy wykonuje dużą liczbę pomiarów w ciągu doby;
 • pomiary wykonane tą techniką lepiej odzwierciedlają rzeczywiste wartości ciśnienia w trakcie normalnego funkcjonowania człowieka, trudne do uchwycenia podczas pojedynczych badań;
 • pomiary dokonywane są poza środowiskiem medycznym (szpital, przychodnia), co umożliwia eliminację związanego z tym stresu, a także identyfikację chorych z tzw. „nadciśnieniem białego fartucha”, które nie wymaga leczenia;
 • badanie daje możliwość oceny dobowego profilu ciśnienia tętniczego, a zwłaszcza występowania nocnego obniżenia ciśnienia, co ma znaczący wpływ na sposób i skuteczność leczenia oraz ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia powikłań w przyszłości;
 • badanie umożliwia ocenę wartości ciśnienia w sytuacjach nagłych (dodatkowy pomiar ręczny);
 • umożliwia dokładniejszą ocenę skuteczności stosowanego leczenia farmakologicznego i efektów leczenia inwazyjnego.

HOLTER EKG – całodobowe monitorowanie rytmu serca, wykonywane jest aby ocenić aktywność elektryczną serca w ciągu całej doby.
Badanie zlecane jest przez kardiologa najczęściej w przypadku podejrzenia nieprawidłowej, nierównej pracy serca, zaburzeń rytmu serca, itp.
Typowe wskazania do badania EKG metodą Holtera:

 • zaburzenia rytmu serca (diagnostyka kołatań serca, przyspieszonego bicia serca, nierównej pracy serca zgłaszanej przez pacjenta);
 • bradykardia – wolna czynność serca, poniżej 60 uderzeń na minutę – wykluczenie bloku serca (zaburzenia przewodzenia impulsów elektrycznych);
 • choroba niedokrwienna serca – zapis EKG w połączeniu z np. bólem w klatce piersiowej są cenną wskazówką dla lekarza prowadzącego;
 • ocena sprawności stymulatora serca u pacjentów ze wszczepionym rozrusznikiem (stymulatorem serca);
 • omdlenia, zasłabnięcia, utraty przytomności – potwierdzenie lub wykluczenie przyczyn kardiologicznych.

USG to nowoczesna i doskonała metoda diagnostyczna. Jej największą zaletą jest całkowita nieinwazyjność. Metoda wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się, rozpraszania oraz odbicia fali ultradźwiękowej dzięki czemu pozwala obserwować obraz narządów, przepływ krwi, budowę kości wewnątrz żywych organizmów. Fala dźwiękowa jest całkowicie bezpieczna, co znacząco odróżnia ją od promieniowania rentgenowskiego stosowanego w prześwietleniach. Nowoczesna aparatura USG jest doskonałym i szybkim narzędziem diagnostycznym w rękach odpowiednio wyszkolonego fachowca.

 • USG piersi, stawu kolanowego, prostaty, układu moczowego
 • USG tarczycy, ślinianek, szyi, węzłów chłonnych, znamion, guzków

ECHO SERCA – jest badaniem, które pozwala na ocenę budowy serca i jego pracy. Podczas badania ECHO oceniane są zastawki (ich budowa i funkcja), jamy serca (tj. przedsionki i komory) – oceniane są poprzez pomiar ich objętości, grubości ścian, kurczliwości. ECHO serca pozwala również zdiagnozować obecność płynu (np. krwi) w worku osierdziowym (worku otaczającym serce). ECHO serca jest badaniem nieszkodliwym, więc nie ma żadnych przeciwwskazań do jego wykonywania. Badanie ECHO serca wykonywane jest w pozycji leżącej. Pacjent leży na leżance na lewym boku, klatka piersiowa musi być odsłonięta by zapewnić lekarzowi dostęp. Na głowicę aparatu (urządzenie w kształcie małego cylindra, które wysyła i odbiera fale dźwiękowe) nakładany jest żel a następnie głowicę przykłada się pod różnymi kątami do klatki piersiowej w okolicy serca. Obrazy powstałe podczas badania pokazywane są na monitorze aparatu i drukowane na specjalnym papierze.

 

CENTRUM MEDYCZNE RAJMEDICA
Back to Top