RAJMEDICA

Nowocześnie i kompleksowo

tel. 29 742 01 17; 602 455 964

HOLLTER EKG – całodobowe monitorowanie rytmu serca, wykonywane jest aby ocenić aktywność elektryczną serca w ciągu całej doby.
Badanie zlecane jest przez kardiologa najczęściej w przypadku podejrzenia nieprawidłowej, nierównej pracy serca, zaburzeń rytmu serca, itp.

Typowe wskazania do badania EKG metodą Holtera:

zaburzenia rytmu serca (diagnostyka kołatań serca, przyspieszonego bicia serca, nierównej pracy serca zgłaszanej przez pacjenta);
bradykardia – wolna czynność serca, poniżej 60 uderzeń na minutę – wykluczenie bloku serca (zaburzenia przewodzenia impulsów elektrycznych);
choroba niedokrwienna serca – zapis EKG w połączeniu z np. bólem w klatce piersiowej są cenną wskazówką dla lekarza prowadzącego;
ocena sprawności stymulatora serca u pacjentów ze wszczepionym rozrusznikiem (stymulatorem serca);
omdlenia, zasłabnięcia, utraty przytomności – potwierdzenie lub wykluczenie przyczyn kardiologicznych.

CENTRUM MEDYCZNE RAJMEDICA
Back to Top