RAJMEDICA

Nowocześnie i kompleksowo

tel. 29 742 01 17; 602 455 964

Bezpłatne szczepienia na COVID-19 dostępne w Centrum Medycznym Rajmedica.

ZAPISU NA SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19 W CENTRUM MEDYCZNYM RAJMEDICA MOGĄ PAŃSTWO DOKONAĆ POD NUMEREM TELEFONU 799 060 267

Ważne informacje

Pragniemy poinformować, że każdy pacjent, niezależnie od tego czy posiada deklaracje w CM Rajmedica czy nie, będzie mógł zaszczepić się w naszej placówce. Zarówno szczepionka jak i wizyta jest bezpłatna. Szczepienia prowadzone są zgodnie z kolejnością  ogłoszoną przez Rząd.

Nie trzeba posiadać numeru e-skierowania, aby umówić się na szczepienie – wystarczy znać swoje dane osobowe. Po pozytywnej rejestracji, pacjent otrzyma wiadomość z potwierdzeniem zapisu na szczepienie i jego terminem.

  • od 15 stycznia szczepienia dla seniorów,  którzy ukończyli 80 lat oraz
  • od 22 stycznia dla seniorów,  którzy skończyli 70 lat

Zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Zdrowia pozostałe osoby przypisane do Etapu I zostaną podzielone na 3 podgrupy:

I a- seniorzy powyżej 60 roku życia,

I b- przewlekle chorzy,

I c- służby mundurowe.

Dnia 29 stycznia 2021r. zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów, które zawiera sprecyzowaną listę chorób przewlekłych uprawniających do zapisu na szczepienie w ramach grupy I b. Rozporządzenie definiuje te grupę jako osoby urodzone po 1961r. ze stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 tj:

  • dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek
  • z choroba nowotworową w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji
  • poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej
  • po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne.

Dostępność terminów jest ściśle uzależniona od ilości szczepionek przeciw COVID-19. Dostępność terminów na szczepienia w innych punktach szczepień w danym mieście można sprawdzić poprzez specjalną infolinię NFZ 989 lub Internetowe Konto Pacjenta (pacjent.gov.pl).

Proces szczepień będzie oparty o automatycznie wystawione e-skierowanie w kolejności zgodnej z etapami Narodowego Programu Szczepień dla poszczególnych grup wiekowych i zawodowych. E-skierowanie nie będzie przekazywane do Pacjentów, będzie ważne 60 dni. Dodatkowo również lekarze będą mogli wystawiać indywidualne e-skierowania, np. gdy ważność pierwszego skierowania minie lub osoba nie posiada numeru PESEL. Wystawienie e-skierowania można sprawdzić na Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl) lub pod numerem specjalnej infolinii NFZ 989.

COVID-19 – gdzie i jak się zaszczepić?

Termin szczepienia można umówić korzystając z wybranej formy kontaktu:

Aktualne informacje o Narodowym Programie Szczepień znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie

CENTRUM MEDYCZNE RAJMEDICA
Back to Top